ZVLÁŠŤ PRO KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ

Jak již jsme zmínili, používají se v inkoustových patronách Superlonglife 3.0, příp. tiskových hlavách jen inkousty vyladěné pro danou tiskárnu. Obsahují speciálně čištěná barviva nebo stabilní pigmentové disperze s částicemi o velikosti menší než 0,15 mikrom. Tyto mikročástice zabraňují tomu, aby se trysky ucpaly nebo se vystřikovací zařízení poškodilo. Obojí by mělo negativní účinek na kvalitu výsledku tisku.

Spolehněte se na patentově chráněnou kvalitu!

Všechny inkoustové patrony, resp. tiskové hlavy Superlonglife 3.0 jsou patentově chráněné produkty. Přesto některé z našich patron vypadají z patentových důvodů poněkud jinak než příslušné patrony OEM. To vás ale nesmí zmást. Protože všechny jsou svou funkcí s produkty OEM rovnocenné!zpĕt