MÉNĚ ODPADU, A PŘESTO VÝHODNÉ!

Rozsáhlým sortimentem recyklovaných produktů dokazují výrobky Superlonglife 3.0®, že ochrana životního prostředí dokonce i v ekologicky velmi choulostivé oblasti tonerových a inkoustových cartridgí je nejen realizovatelná, ale i ekonomicky výhodná.

Skutečně se cartridge v dnešní době dají vyrobit pouze z neobnovitelných, fosilních materiálů. Proto se díváme na využití zdrojů jinak. V popředí je moderní řízení odpadů vyznačující se důsledným použitím znovupoužitelných plastových nádob a obalových materiálů.

O tři litry nižší spotřeba ropy na jednu cartridge!

Co se týče eliminace odpadů a přípravy k opětovnému použití, tvoří recyklace klíčový koncept moderního řízení odpadů a třetí úroveň odpadové hierarchie. Aktuální čísla podtrhují nutnost ve smyslu čistého životního prostředí jít touto cestou trvale udržitelného rozvoje:

  • V ČR se v současné době spotřebuje přibližně devět milionů inkoustových patron a přes jeden milion tonerových cartridgí za rok. A tato tendence stoupá.
  • Téměř 90 procent prázdných patron skončí v odpadu.
  • Každá znovu použitá cartridge snižuje spotřebu ropy až o tři litry.
  • Jedna inkoustová patrona potřebuje asi 1 000 let, než se na hromadě odpadu kompletně rozloží.

A proto naše výzva: Převezměme společně odpovědnost! Úplně jednoduše tím, že svou potřebu pokryjete kvalitními a výkonnými tonerovými a inkoustovými cartridgemi Superlonglife®, které vám nabízíme v uzavřeném recyklačním okruhu včetně dobropisu na prázdné cartridge.zpĕt