PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cookies

Na našich stránkách používáme tzv. cookies k opětovnému zjištění vícenásobného použití naší nabídky stejným uživatelem/vlastníkem internetového připojení. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do paměti ve vašem počítači. Slouží k optimalizaci naší internetové prezentace a našich nabídek. Většinou se jedná o tzv. „session-cookies“, které se po skončení vaší návštěvy opět smažou.
Částečně ovšem tyto cookies předávají informace, abychom vás automaticky znovu rozpoznali. Toto opětovné rozpoznání probíhá na základě IP adresy uložené v cookies. Takto získané informace slouží k optimalizaci našich nabídek a usnadnění přístupu na naše stránky.
Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že v tomto případě nemůžete využívat v celém rozsahu veškeré funkce našich webových stránek.

DATA SERVERU

Z technických důvodů se evidují mj. následující údaje, které nám, příp. našemu webspace provideru předává váš internetový prohlížeč (takzvané serverlogfiles):

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • webové stránky, ze kterých nás navštěvujete (Referrer URL)
  • webové stránky, které navštěvujete
  • datum a přesný čas vašeho přístupu
  • vaše (IP) adresa internetového protokolu.

Tyto anonymní údaje se ukládají odděleně od vašich případně uvedených osobních údajů, a nelze tak odvodit žádný vztah k určité osobě. Jsou vyhodnocovány pro statistické účely, abychom mohli optimalizovat naši internetovou prezentaci a naše nabídky.

Google Fonts

Tyto webové stránky používají k zobrazení písma tzv. webové fonty, které poskytuje Google. Google Fonts je služba společnosti Google Inc. („Google“). Napojení těchto webových fontů probíhá vyvoláním serveru na serveru společnosti Google, který je zpravidla umístěn v USA. Toto vyvolání předává na Google mimo jiné IP adresu, použitý prohlížeč a koncové zařízení návštěvníka.

Bližší informace najdete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti www.google.com/policies/privacy/

Další informace o Google Web Fonts: developers.google.com/fonts/faq

Cloudflare

Pro zabezpečení této webové stránky a optimalizaci dob stahování se využívá CloudFlare jako CDN („Content Delivery Network“). Proto jsou všechny dotazy směrovány přes jejich servery a konsolidovány do nedeaktivovatelných statistik. Shromážděná surová data jsou tam podle vlastních údajů zpravidla do 4 hodin, nejpozději po 3 dnech, opět smazána. Zde najdete Informace o shromažďovaných údajích a Bezpečnosti a ochraně osobních údajů u CloudFlare.

MOŽNOST KONTAKTU

Na našich stránkách vám nabízíme možnost spojit se s námi prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře. V tomto případě se ukládají uživatelem poskytnuté údaje za účelem jeho kontaktování. Předávání třetím osobám neprobíhá. Rovněž nedochází k porovnání takto získaných údajů s údaji, které byly potenciálně získány jinými komponenty našich stránek.

INFORMACE/ZRUŠENÍ/SMAZÁNÍ

Na základě spolkového zákona o ochraně osobních údajů se na nás můžete bezplatně obrátit v případě dotazů ohledně získávání, zpracování nebo využívání vašich osobních údajů a jejich korekce, blokování, mazání či zrušení uděleného povolení. Upozorňujeme na to, že právo na korekci nesprávných údajů nebo na smazání osobních údajů máte tehdy, pokud to není v rozporu se zákonnou povinností o uchovávání údajů.